Välkommen till HiFiForums högtalarbyggartävling!

 

 

Generellt
På HiFiForum.nu har vi alltid främjat en god stämning(fikastämning!) som skall vara basen för kunskapsutbyte och leda till en djupare förståelse för vår hobby. Så att köra en högtalarbyggartävling kommer sig naturligt.

Vi genomför tävlingen för att uppmuntra kunskapsutbyte mellan medlemmar och för att skapa förståelse runt högtalarkonstruktion och ljudåtergivning.

För att främja mångfalden har vi två klasser:

  • Limited

En vanlig konventionell högtalarkonstruktion med passiva filter som drivs med en konventionell stereoförstärkare. Den är prisbegränsad och skall kunna byggas av normalhändiga personer.

  • Unlimited

Bygg av och med vad som helst, som drivs med stereo lågnivå- eller högnivå-signal. Det skall vara en i väsentliga delar egenhändigt konstruerad konstruktion.
 

 

 

 

Hur deltar jag?
Vi har en speciell avdelning per klass här där man  anmäler sitt bidrag genom att starta en tråd med lämplig rubrik. I tråden skall konstruktion och byggnation av bidraget dokumenteras. Dokumentationen skall innehålla designkoncept, ritningar, inköpskanaler, mätningar (om sådana gjorts), Simuleringar (om sådana gjorts) samt bilder från byggandet. Det är bra om man gör det så tydligt som möjligt och gärna i kronologisk ordning. (Viktigt för att skydda mot plagiering!)

Utöver detta kommer vinnarna samt eventuellt andra deltagare ombes att presentera hela eller delar av resultatet i en artikel vilken kommer att publiceras på HiFiForums artikelsida.  

Eftersom tävlingsbidraget postas in av en enskild medlem kan tyvärr inte grupper eller klubbstugor delta däremot kan man söka hur mycket hjälp eller stöd som man vill. Man kan delta med både gamla och nya konstruktioner så länge man uppfyller reglerna.

 

Äganderätt

För att sprida kunskapen, odla vårat intresse och för att öka mångfalden i vår hobby kommer alla konstruktioner och presenterat material vara Public Domain dvs. inga äganderättsliga krav kan ställas på privatpersoner som är intresserade att kopiera konstruktionen. Om intresset för konstruktionen är av kommersiell karaktär så skall tillstånd inhämtas från HiFiForums ägare och konstruktören. Anledningen till att HiFiForum vill lägga sig i en sådan fråga är att vi helst vill veta av vem och för vilket syfte vi används som skyltfönster. Läs gärna våra regler för reklam.

 


 

 

Bedömning och korande av vinnare

Vinnarna kommer att koras vid finalen som sker vid den stora DIY-träffen våren 2009 i Göteborg.

Vi vet inte riktigt hur detta kommer att gå till i skrivande stund men beroende på antal bidrag kan kvalificeringsrundor eller krav på finalister ställas. Alla anmälningar skall vara gjorda på HiFiForum den 1 Februari 2009 klockan 12.00 och bidrag måste vara färdigredovisade samt klara för bedömning senast 28 Februari 2009. Konstruktören ansvarar för transport till och från final samt eventuell kvalificering.

 

Bidragen kommer preliminärt att bedömas enligt följande kategorier och ges poäng inom varje, maximum antal poäng anges sist och anses representera fulländning. Detta kan komma att ändras under tävlingens gång.

 

Presterat välljud (allmänt) 20p

Upplösning

5p

Ljudbild(3D)

5p

Attack

5p

Fyllighet

5p
 
Designfilosofi och dokumentation (Vad är tanken bakom konstruktionen och hur presenteras bygget.) 20p
Estetik och utförande (Är de trevliga att se på?) 10p
Byggbarhet (Kan en någorlunda händig person bygga sig ett par eller behövs ett snickeri?) 20p
Placeringsbarhet (Vilka krav ställer de på rummet för att prestera?) 10p
Totalt 100p

 

För att få en så rättvisande bedömning som möjligt bör varje bidrag ha en uppställningsbeskrivning. Om en sådan inte medföljer kommer högtalarna att placeras efter bästa förmåga.

 

Juryns arbete

Juryn kommer att utses bland HiFiForums medlemmar. Känner du dig kallad så anmäl ditt intresse till Magils.

 

Varje jurymedlem kommer att utvärdera finalistbidragen enligt ovan och enskilt sätta poäng inom varje kategori. Slutlig poäng för bidraget beräknas därefter som ett genomsnitt av de avgivna poängerna. Maximal poäng för en konstruktion är 100. Om två konstruktioner får samma poäng är välljudspoängen utslagsgivande.

I det fallet att en Jurymedlem deltar i tävlingen får denne inte bedöma sitt eget bidrag.

 

Musik/material som används vid utvärderingen kommer i förväg bestämmas av juryn och publiceras efter den 1 Mars 2009.

 

Peoples Choice

En ”Peoples Choice”-omröstning, oavsett klass, kommer att hållas på DIY-träffen i Göteborg 2009.

 

 

Ändring av reglerna

Reglerna är utformade i samråd med medlemmarna på HiFiForum. I skrivande stund har vi alla gjort så gott vi kan för att etablera rättvisa och justa regler. Vi må vara 4000+ medlemmar men vi kan ha missat något som gör att vi kanske är tvungna att ändra reglerna under resans gång.

Vi inte vill ha "en strid på kniven" vare sig på HiFiForum eller i denna tävling. Därför hoppas vi att alla deltagare och läsare har förståelse för att det kan komma regeländringar.

 

Vänskaplig Tävling!

Om du har läst så här långt har du säkert förstått vad vi är ute efter. Om inte så kontakta gärna mig via privat meddelande på HiFiForum.

 

Vänligen,

Magnus "Magils"
 

 


© HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners. All Rights Reserved