HiFiForum.nu
Home | Forums | Profile | Register | Active Topics | Links | Members | Articles | PM | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

Private Messages
You must log in to check messages
 All Forums
 HiFiForum.nu - Specialintressen
 Teknik och DIY
 Villkor för lyckade TH konstruktioner
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Next Page
Author Previous Topic Topic Next Topic
Page: of 5

martinsson
100.000-klubben

3311 Posts

Posted - 2010/06/01 :  15:33:20  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Vad jag har förstått så ligger vi rätt bra till här i sverige när det gäller kunskap och förståelse för hur tappade horn fungerar, så vad sägs om ett försök att gemensamt skapa en genrell metodik/diciplin för konstruktion av tappade horn ?

Här nedan presenteras sammanfattningen av denna tråd i olika avsnitt, hoppas ni finner det behjälpligt när ni ska ge er på TH konstruktion.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element som bevisat sig fungera bra i TH samt länkar till konstruktioner där de används :

15" - B&C 15TBX100 http://www.bcspeakers.com/product.php?id=52

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=68862&whichpage=2&SearchTerms=martinssons

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77631&SearchTerms=whale

6,5" - Audes 40W65-8 http://www.audes.ee/?id=1777§ion=2096

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=78803&whichpage=2&SearchTerms=trenden

12" - Beyma 12LX60 *länk kommer*

*länkar till projekt kommer*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andra element som borde fungera bra i TH är (ännu inte provade) :

6,5" - Seas H1224 L18RNX/P, H1215 CA18RNX, Peerless HDS PPB 830874
8" - B&C 8NDL51, 8BG51, Precision Devices 8BM20
10" - B&C 10PS26, 10NDL64
12" - 18SOUND 12LW1400

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Våra slutsatser beträffande elementval för nykonstruktion av TH :

8" Bl på 11-13
10" Bl på 13-15
12" Bl på 18-21
15" Bl på 22-26
18" Bl på 27-32
21" Bl på 36-43

Bl-rekommendationerna ovan är dock anpassade för Re omkring 5-6 ohm.

8" mmd på 15-30
10" mmd på 30-50
12" mmd på 60-110
15" mmd på 80-160
18" mmd på 150-250
21" mmd på 300-450

Qts för element som passar in på ovanstående ligger inom intervallet 0,25 - 0,40 som även är en gernell rekomendation.

fs 0 till 15 Hz över tänkt avstämning alt. ca 40-60% högre än avstämningsfrekvensen, i vissa fall går det även ner till fs = hornets avstämningsfrekvens.

En initiell misstanke om att lågt vas och qms hos elmentet minskar betydelsen av fs vid avstämning är väckt men ej ännu bekräftad.

Le bör vara låg. Elementet har då generellt sett bättre linjära egenskaper vid stora konutslag. Denna faktor är dock underordnad de övriga.

Qms bör vara lågt. Tillsammans med elementets massa och kantupphängningens styvhet bildas RMS, de mekaniska förlusterna i elementet och det är det värdet som bör vara högt, rekomendationen är ett Qms värde under 5.

Vas bör vara lågt, men det är ju en indirekt parameter som skapas av med SD och CMS och fs.
Som enskild parameter är Vas inte jätteviktig även om ett lågt värde minskar konutslaget.
Lågt vas är dock en förutsättning för ett högt fs om nu inte massan är låg.

Re är mindre viktigt, dock gäller att halverad Re medför även halverad rekommenderad Bl.

(REVIDERAS) Formeln för rekommenderad Bl blir således : (REVIDERAS)

(REVIDERAS) Bl bör som lägst vara (0.017 x SD + 7.2) x Re / 5.5 (REVIDERAS)
(REVIDERAS) Bl bör som högst vara (0.021 x SD + 8.3) x Re / 5.5 (REVIDERAS)

(Notera dock att ovanstående endast är en rekomendation. Beroende på övriga T&S-parametrar kan mycket väl andra värden på Bl överensstämma med en fin simulering.)

Stort Xmax är bra, så länge det inte om det medför att verkningsgraden sjunker allt för lågt.

Stabil kon och korg med gott om infästningspunkter, 6 eller 8 st.

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillverkare av Tappade Horn :

Danley Sound Labs - http://www.danleysoundlabs.com/

WTC - http://www.vtcproaudio.com/els212.html

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avstämning och veckningar :

Vid låga frekvenser är bidraget från hornet dominant.
Vid höga frekvenser är direktljudet från elementet dominant.
Således kommer delay att krävas motsvarande hornlängden.
Fasen får sedan justeras efter att rätt delay satts.

"volvotreter" har ett par designhjälpmedel på sin download sida, bl a för dubbelveckade horn enligt en enkel princip :
http://www.volvotreter.de/dl-section.htm

Nedan följer ett exempel på hur man måttsätter en TH-ritning :

Skissen tar upp två sorters veck, 90-graders och 180-graders. Tanken är att
hornets volym ska hållas konstant, så nästa segment börjar med samma
mått som det föregående slutar på.Hornet har konstant djup men utvidgar sig på bredden enligt skissen.
Det börjar på 85 mm, efter 443 mm är bredden 105 mm. När hornet sedan
gör sin 180-graderssväng börjar det på samma 105 mm som den förra
sektionen slutade med. För att ljudet ska kunna passera måste även
öppningen mellan de två sektionerna vara 105 mm. Därefter, pga hornets
utvidgning lutar ena innersidan, så sträckan blir nu 453 mm. Efter
896 mm har hornet bredden 120 mm och principen är densamma som för det
förra vecket. 613 mm senare har hornet nått 140 mm bredd och nästa sektion,
efter 90-gradersböjen börjar då med 140 mm bredd. På samma sätt börjar
nästa sektion vid 160 mm och därefter återstår endast 472 mm tills det att
hornet mynnar. Sammanlagd hornlängd blir alltså 443+453+613+409+472 mm.

Ignorera de små utrymmena som blir mellan 105- och 120-måtten som är lika
breda som materialet. Dess inverkan är försumbart i sammanhanget.

Asto har tidigare förklarat mycket bra hur långa de olika sektionerna bör
vara för att lyfta dalar i tonkurvan. Se nedanstående citat.

quote:

Detta är mitt sätt att se på teorin bakom veckningen utifrån de mätningar som gjordes, och jag ber om ursäkt för min oförmåga att förklara på ett enkelt och bra sätt.

Först bör man titta på vad man egentligen har för ljudhastighet igenom pipan, och det gör jag genom att lokalisera den första och andra övertonen för att få fram grundresonansen. Första övertonen delat med 3 och andra delat med 5 bör ge ungefär samma resultat = grundresonansen

Grundresonans x pipans längd i meter x 4 = ljudhastigheten genom pipan.

Nu är ju säkert inte ljudets hastighet den samma i stående vågen i pipan då geometrin blir avsmalnande åt det andra hållet i den vikta sektionen, men jag har försökt titta på detta genom att jämföra dimensioner och resultat från Hoktunas lilla TH (som är en mycket lyckad konstruktion). Har då kommit fram till att man kan ta medelvärdet på ljudhastigheten ifrån en rak och expanderande geometri för att få fram en ungefärlig hastighet för den stående vågen.

Om man nu orkar sätta sig ner och räkna lite på detta så bör man alltså undvika sektioner i pipan som sammanfaller med 1/4 våglängd av en redan befintlig överton till grundresonansen.

Jag får även en känsla att dessa sektionslängder bör prioriteras närmast elementet, de verkar ge effektivast resultat där.

Det jag tror vi lärt oss hittils är att inte försöka dämpa resonanser utan att istället medvetet "skapa" en ny resonans mellan befintliga resonanser för att jämna till tonkurvan.

Testa gärna teorin med att vika pipan 1 gång, ta sektionslängden och se var resonansen hamnar. Där av simulera med hängmatta eller inte...


Om hornet är väldigt djupt jfr. dess bredd sänks ljudhastigheten pga
friktion mot väggarna. Exakt hur stor denna effekt är och vid vilka
förhållanden det inträffar är svårt att svara på. Du som är nyfiken får
bygga och mäta själv. Generellt sett skiljer det inte mer än 10 % i
akstisk längd. Det kan alltså bli så att om du simulerat fram 37 Hz
resonansfrekvens så hamnar du på 33 Hz då ljudhastigheten i hornet sänks
pga dessa friktionsförluster. Se nu detta som ett exempel på vad som kan
hända och inte som en absolut sanning för alla horn och fråga inte hur
stor denna effekt har på just ditt horn för det vet jag inte. Du får
bygga och prova helt enkelt.

L12, L23, L34 och L45 är de olika interna längderna i hornet. Se bild nedan.

L12 betyder "Length between area 1 and area 2" = "Längd mellan area 1 och
area 2". Ett horn är uppbyggt av olika segment. Vanliga horn innehåller
minst ett och högst fyra segment. Ett tappat horn innehåller minst tre och
högst fyra segment. L12 är alltid avståndet från hornets början till mitten
på elementet. Det sista segmentet, L34 eller L45 beroende på om man valt
att simulera med tre eller fyra segment, är alltid avståndet från mitten på
elementets baksida till hornets mynning. I skissen nedan är L12 204 mm,
L34 om man antar att mittsegmentet är endast ett segment, 222 mm. Väljer
man att använda fyra segment i hornet så delas L23 upp i två segment och
fördelen med det är att man kan välja att ha olika utvidgningar i samma
horn. Det går exempelvis att approximera hyperbolisk utvidgning genom att
låta hornet expandera långsamt i början och snabbare på slutet. Det brukar
då vara lättare att få till en jämnare tonkurva närmare hornets avstämnings-
frekvens.


För beskriving av att exportera en simlering till en ritning, se avsnittet "Hornresp guide samt Q&A" nedan.

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Påverkan av olika typer av veckningar :

Upplevelsemässigt så förefaller flerveckade horn mindre resonanta samt bättre filtrerade uppåt i frekvens.

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifik info ang. raka eller (svagt) expanderande horn :

Den som kommit längst inom området är Circlomanen.

Lyssningsintrycken är att raka TH (aka TP) är varmare och mer förlåtande i klangen än TH, de har en trevlig karktär och integrerar på ett mycket diskret och fint sätt.

Dessa konstruktioner är fördelaktiga när det gäller möjligheten att kontruera små lådor med väl definierat samt väl utsträckt passband, de saknar dock lite attack och definition jämfört med traditionella TH.

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lämpliga lådmaterial :

Plywood, MDF, Spånplatta

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hornresp guide samt Q&A :

Länk till hornresp - http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do

Förklarande principskiss :Att exportera en simlering till en ritning, när du är nöjd med simuleringen, gör då följande för att få in horndatat i excel:

- Tryck på "Calculate"
- Tryck på "Window" -> "Schematic Diagram"
- Tryck på "File" -> "Export" -> "Horn Data..."
Strunta i "Height" och "Width" för tillfället. "Increament" står för hur täta
intervallsteg utvidgningen kommer få. Välj önskad steglängd för de olika segmenten.
Tänk på att du ska göra en ritning efter detta sen, så det är lämpligt att välja
hela eller halva cm. Välj "Uni" i alla fält under "Width Flare". Tryck OK
- Spara filen på lämpligt ställe.
- Klart.

Kolla så att om ditt excel använder punktnotation (5.78) så ska det även vara det i
den nyss sparade hornresp-txt-filen. Har du punkter (4,97) så öppna txt-filen, välj
redigera -> ersätt och ersätt alla . med ,

- Öppna excel
- Välj "Öppna/Open" under file
- Ändra så att du ser alla typer av filer
- Välj din txt-fil och öppna den
- Välj "Tabbavstånd" och tryck på nästa tills tabellen dyker upp i kalkylbladet.
- Ta bort alla onödiga kolumner. Det du behöver är tvärsnittsarea och vid vilken cm
denna infaller. Tyvärr börjar hornresp räkna om från 0 cm vid varje nytt segment.
Detta måste du ta hänsyn till och räkna om så att du räknar från hornets början.
- Skriv in hornets innerdjup i någon tom ruta.
- Dela alla tvärsnittsareor med denna. Var smart, använd $-notation före cellsiffran,
ex: B$5 istället för bara cell B5. På så vis stannar cellen kvar när du drar ned din
beräkning.

Nu när du vet alla bredder är det bara att börja vika hornet enligt ovan beskrivna teori. (SE SID 4)

Open Office:
- Öppna ett tomt kalkylblad
- Välj "Infoga" -> "Tabell från fil"
- Leta rätt på filen och öppna den
- "OK"
- "OK"
- Gör som det står i excelbeskrivningen angående kalkylbladsredigeringen. Samma med . eller,
gäller här också.

Frågor och svar om hornresp :

Q :I hornresp ska man ange moving mass + air load Mmd, men tillverkarnas datablad hittar man istället Mms (utan air load).

A :Låt alltid Hornresp räkna ut mmd genom att dubbelklicka i den rutan.

*fylls på efterhand*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyttiga länkar i ämnet :

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1212465

http://www.dmcbean.bigblog.com.au/index.do

*fylls på efterhand*

martinssons DIY funderingar och projekt - http://www.martinsson.cc/blog/

Edited by - martinsson on 2010/06/15 20:59:34

Fuling
DIY-Harry 2006, 200.000-klubben

7443 Posts

Posted - 2010/06/01 :  15:39:00  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Tråden är INTE överflödig, jag har länge känt att det vore bra om "all" information samlas i en tråd.

"För mig påverkar inte priset kabelns elektriska egenskaper och därmed deras påverkan på ljudet"
Go to Top of Page

bibl
100.000-klubben

987 Posts

Posted - 2010/06/01 :  15:56:55  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Det här är en tråd som har saknats länge. Visst har man kunnat luska reda på det mesta genom x antal timmars trådläsande, men att få allt samlat på ett ställe vore underbart! Ett utmärkt initiativ!!!
Go to Top of Page

Ryssen
100.000-klubben

8183 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:06:57  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Javisst bra initiativ,kör ni som har erfarenhet..

Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
Go to Top of Page

OcA
Member

2184 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:13:49  Show Profile Send OcA a Private Message  Reply
Klockrent! Denna tråden bör naglas fast högst upp direkt!

Dator -> Sony TA9000ES -> Mackie M1400x2 -> JBL! LS60 + dubbla tappade horn = konsert hemma!
Go to Top of Page

PetterPersson
Brutal-Harry 2007, 100.000-klubben

5803 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:17:23  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Oj oj oj...Hej då fritid i den vacka sommarsolen

Heter egentligen Lindblom nu och är dessutom branschoknuten...
Go to Top of Page

John K
Member

112 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:22:01  Show Profile Send John K a Private Message  Reply
Låter super...

Då kanske man skulle orka ta sig kraft och börja bygga igen..
Det var ganska många år sedan . Mest blivit inköpta prylar...

ps. OcA, dina gamla H-subbar spelar dagligen. Passade mina magnepan 1.6 SUPER ds.

Ta ut glädje i förskott!
- Det ända som kan hända är att du varit glad i onödan!
Go to Top of Page

martinsson
100.000-klubben

3311 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:28:32  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Jag börjar med de T&S parametrar som jag TROR är ytterst nödvändiga, genrellt.

Sd
Bl
Fs
Qts
Mmd
Vas

Här finns även ett par tumregler, exempelvis :

Man bör inte stämma av hornet lägre än ca 10Hz under egenresonansen (Fs)
Man bör inte ha en för lätt kon (Mmd)
Man bör inte ha för lite motorstyrka (Bl)

Jag söker alltså (måhända felaktigt) efter ett förhållande mellan eller ett bra intervall för Bl och Mmd, generellt samt specifikt (se ovan).

martinssons DIY funderingar och projekt - http://www.martinsson.cc/blog/
Go to Top of Page

Mickel-mackel
RödaTråden vinnare

4935 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:30:12  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Jag har varit lite halvt om halvt på väg att posta en tråd typ
"Stora tråden med allt om tappade horn"

Men tanken var att den skulle vara mest en länksamling, men en organiserad sådan.
Allt om tappade horn är nämligen alldeles för mycket för att pressa in i en "normal" tråd. Man skulle aldrig lyckas hitta det man söker.

Finns det intresse för det så filar jag lite på utformningen och startar den någon av de närmaste dagarna.

Isåfall ken denna tråd fortsätta vara exakt vad rubriker anger, vad man ska leta för parametrar för att få ett lyckat TH.
Go to Top of Page

John K
Member

112 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:39:02  Show Profile Send John K a Private Message  Reply
Kanske ett kompletterande Excel-dokument med uträkningar...
För vad jag förstår är högtalarprogrammet (kommer inte på vad det heter) inte så där jätte-enkel.
t.ex. hur de olika specifika värdena slår

Ta ut glädje i förskott!
- Det ända som kan hända är att du varit glad i onödan!
Go to Top of Page

martinsson
100.000-klubben

3311 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:40:01  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Tanken är väl att man med jämna mellanrum ska städa upp och sammanställa det man kommit fram till "så här långt" i tråden.

Dvs när vi är överens om ett förhållande mellan parametrar eller intervall för desamma kopplat till önskat frekvensomfång och elementstorlek, så tar man detta påstående och copy/paste-ar in det i första posten, med hänsvisning till vilken sida i tråden man kom fram till det.

På så vis kan man snabbt se vad vi kommit fram till och om man vill fördjupa sig i det kan man gå till sidan där det diskuterades fram, håller man inte med så ger man sig in i leken med sina argument för att få till en eventuell revisison av slutsatsen.martinssons DIY funderingar och projekt - http://www.martinsson.cc/blog/
Go to Top of Page

John K
Member

112 Posts

Posted - 2010/06/01 :  16:47:26  Show Profile Send John K a Private Message  Reply
haha, jag ska hålla tyst...
Kan inte bidra med något men kände att den här tråden kan bli ett underlag för mitt höstprojekt..

Jag lutar mig bakåt och läser med "barnslig"-förväntan

Ta ut glädje i förskott!
- Det ända som kan hända är att du varit glad i onödan!
Go to Top of Page

Joda
fd. David_Web, Klubbmästare, Svavel

1407 Posts

Posted - 2010/06/01 :  17:09:25  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Läs igenom vad Tom Danley har att säga (en bit ner), han tar upp ett par punkter som nämns här. Och han borde ju veta.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1212465

Nu fattas det bara att läsa mellan raderna, dra slutsatser och formatera det hela.

Is that him?
That's the buffet table.
Well, how can we be sure unless we question it?

The D just stands for digital. The amp turns itself on and off between notes to save power.
Yeah! I love reading, and my head isn't even close to the shape of an egg!
It's more the shape of an apple, or maybe an orange, but a BIG orange, more like a grapefruit really...

Är klubbmästare i SVAVEL.
Go to Top of Page

Circlomanen
Semesterfirare

9880 Posts

Posted - 2010/06/01 :  21:32:27  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Qts 0,25 - 0,40

Qms under 5 (min egen smak)

Fs 0 till 15 Hz över tänkt avstämning

Bra Xmax är bra, men inte om verkningsgraden sjunker allt för lågt.

Inte för tung kon, men konen måste hålla för ruskiga tryck utan att böjas eller vridas till skeva former vid stora utslag. Min Beyma 12LX60 bär fortfarande spår av tung elektronisk musik.

Stenhård korg för att inte flexa under hårda tryck.

Bra infästningspunkter i korgen. B&C 10PS26 har bara 4 bulthål, men jag skulle vilja ha 6 eller 8.

Jag vill ha S2 större än halva Sd.

Mina favvoelement är B&C 10PS26, 15TBX100, Beyma 12LX60, 18SOUND 12LW1400 och Audes 40W65. Det finns många fler som passar, men varför krångla? Dessa är antingen ruskigt prisvärda eller bland topp 10 av baselement tillgängliga idag i sin storleksklass.

Jag orkar inte skriva allt för mycket ikväll. Kroppen brinner av träningsverk efter slipning och målning av bårbotten mm igår. Nu vankas te och längtan efter bas som endast tappade horn, stora frontaddade horn eller stooora dipoler med proffselement kan ge.

Go to Top of Page

Mickel-mackel
RödaTråden vinnare

4935 Posts

Posted - 2010/06/01 :  22:23:07  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
quote:
Fs 0 till 15 Hz över tänkt avstämning

Och med avstämning menas ..?

Är det den nedre frekvensen av passbandet eller ...?
Go to Top of Page

scorpion
Member

608 Posts

Posted - 2010/06/01 :  23:25:57  Show Profile Send scorpion a Private Message  Reply
Mkt bra initiativ, kanske kan man komplettera med några punkter som kunde beröras (utan ordning):

1. Användbart frekvensområde map elementstorlek, avstämning och antalet veckningar.

2. Effekt av veckningar.

3. Raka eller (svagt) expanderande horn.

4 Lämpligt lådmaterial.

5. Liten Hornresp guide.

/Erling

OB ... cd

Edited by - scorpion on 2010/06/02 00:30:56
Go to Top of Page

MatsB
Member

327 Posts

Posted - 2010/06/02 :  01:37:22  Show Profile Send MatsB a Private Message  Reply
Vad anser ni om dessa element från Beyma till TH?
Utdrag från denna sida: http://www.europe-audio.com/intro.asp?

15G40
Beyma 15 inch low frequency loudspeaker 700W

Technical Specifications
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 7 ohms.
Power capacity 700 w AES
Program power 1400 w
Sensitivity 97 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
Frequency range 25 - 1500 Hz
Recom. enclosure vol. 40 / 150 l 1.4 / 6 ft.3
Voice coil diameter 100 mm. 4 in.
Magnetic assembly weight 9 kg. 19.8 lb.
BL Factor 23 N / A
Moving mass 0.122 kg.
Voice coil length 23 mm.
Air gap height 9.5 mm.
X Damage (peak to peak) 33 mm.

Prices Swedish Krona
1 up1,914.17
2 up1,899.78
4 up1,885.38

15G450N
Beyma 15 inch low frequency loudspeaker 600W

Technical Specifications
Nominal diameter 380 mm. 15 in.
Rated impedance 8 ohms.
Minimum impedance 6.5 ohms.
Power capacity 750 w AES
Program power 1500 w
Sensitivity 98 dB 2.83v @ 1m @ 2pi
Frequency range 30 - 1500 Hz
Recom. enclosure vol. 50 / 250 l 1.8 / 8.8 ft.3
Voice coil diameter 114 mm. 4.5 in.
Magnetic assembly weight 9.9 kg. 21.8 lb.
BL Factor 24.3 N / A
Moving mass 0.142 kg.
Voice coil length 21 mm.
Air gap height 9 mm.
X Damage (peak to peak) 35 mm.

Prices Swedish Krona
1 up2,253.14
2 up2,236.20
4 up2,219.26

Vilken av dessa två, är att föredra i förhållande till pris?

Det skall vara en njutning att lyssna på musik, och inte en plåga!
Go to Top of Page

asto
Member of Nerikes Audiofiler

2011 Posts

Posted - 2010/06/02 :  05:09:30  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
quote:
Och med avstämning menas ..?

Är det den nedre frekvensen av passbandet eller ...?

Den djupaste delen mellan de två första impedans pucklarna, eller där konutslaget är som minst. Där hittar du systemets avstämnings frekvens. Det blir en summering av pipans och elementets resonanser.
Go to Top of Page

asto
Member of Nerikes Audiofiler

2011 Posts

Posted - 2010/06/02 :  05:12:27  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Mats B...
När jag letade element till min TH så var Beyma 10G40 en kanditat. Har för mig att G serien skall funka bra. Du får provsimulera lite.
Go to Top of Page

PetterPersson
Brutal-Harry 2007, 100.000-klubben

5803 Posts

Posted - 2010/06/02 :  06:40:50  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Alltså, det är väldigt svårt att sätta spann för alla parametrar
eftersom de olika parametrarna påverkar varandra. Ska man täcka in
allt blir intervallet så stort att det blir näst intill
meningslöst. Därför bör man verkligen inse att det som kommer
skrivas i den här tråden är generella riktlinjer och att det mycket
väl kan fungera med andra element också. För att hålla tråden
lättläst föreslår jag att vi börjar brata om specifika element
efter att alla parametrar blivit genomdiskuterade. Annars kommer
tråden göra små avstick hit och dit...

Jag vill att elementet ska ha ett fs som ligger ca 40-60% över
hornets avstämningsfrekvens. Annars håller jag med Johannes även om
jag kan tolerera kompression upp till 3-4 beroende på element och
konstruktion.

Heter egentligen Lindblom nu och är dessutom branschoknuten...
Go to Top of Page

martinsson
100.000-klubben

3311 Posts

Posted - 2010/06/02 :  06:59:54  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Det börjar ta sig, tack Circlomanen för mycket nyttig info och asto för förklaringar, det är bra att vi ställer frågor och tittar på element, men att vi då gör det med målet att utröna huvida de är lämpliga för TH eller ej, samt VAD det är som gör dem så lämpliga eller ej.

Jag kommer inte ta på mig rollen som filter, det ni bidrar med kommer att tas upp till första posten mer eller mindre som ni själva uttryckt det, ifall någon sedan känner att detta inte stämmer så tar vi och reder ut det, diskutioner är bra, än bättre är utvecklande argumentation, var inte rädda att sticka ut hakan bara för att "de" och "de andra" kan mer än mig, all input är välkommen om ni tror att det kan hjälpa våran sak här, nämligen att skapa en större förståelse för vad som funkar och inte när det gäller nykonstruktion och elementval för TH.

Tackar Scorpion, det du tar upp är en bra fortsättning lite längre fram och väl värt att titta närmare på, inget snack om det, men så här i början tar vi nog och begränsar oss lite, jag lägger upp dina (och säkerligen många andras) önskemål under en ny flik, önskemål.

Jag vet att Asto har gjort ett mkt bra jobb när det gäller TH, bla. beträffande veckningen, jag ska se om jag hittar länkarna.

Så vad vet vi nu om bedömingskriterierna när man ska välja element till sitt TH ?


martinssons DIY funderingar och projekt - http://www.martinsson.cc/blog/
Go to Top of Page

johan.björklund
Reportage-Harry -05 & -07, 100.000-klubben!

20859 Posts

Posted - 2010/06/02 :  07:53:55  Show Profile  Visit johan.björklund's Homepage Send johan.björklund a Private Message  Reply
En fråga som kanske ær halvt offtopic, varfør vill man att elementets resonansfrekvens ska ligga øver avstæmning?

>musik förmedlingen<
Medlem av det Skånska välljuds sällskapet eoJEUD
Go to Top of Page

PetterPersson
Brutal-Harry 2007, 100.000-klubben

5803 Posts

Posted - 2010/06/02 :  08:25:57  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Johen, därför att det inte finns någon bakkammare, så all komplians (fjädring) måste finnas i kantupphängningen.

För mig har följande parametrar passat bra
8" Bl på 11-13
10" Bl på 13-15
12" Bl på 18-21
15" Bl på 22-26
18" Bl på 27-32
21" Bl på 36-43

8" mmd på 15-30
10" mmd på 30-50
12" mmd på 60-110
15" mmd på 80-160
18" mmd på 150-250
21" mmd på 300-450

fs ca 40-60% högre än avstämningsfrekvensen om jag får välja för att underlätta modelleringen, i vissa fall går det även ner till fs = hornets avstämningsfrekvens.

Le bör vara låg. Elementet har då generellt sett bättre linjära egenskaper vid stora konutslag. Denna faktor är dock underordnad de övriga.
Qms bör vara lågt. Tillsammans med elementets massa och kantupphängningens styvhet bildas RMS, de mekaniska förlusterna i elementet och det är det värdet som bör vara högt.
Vas bör vara lågt, men det är ju en indirekt parameter som skapas av med SD och CMS och fs. Som enskild parameter är den inte jätteviktig även om ett lågt värde minskar konutslaget. Lågt vas är dock en förutsättning för ett högt fs om nu inte massan är låg.
Re, spelar ingen roll. Det beror på vilken förstärkare man använder. Bl-rekommendationerna ovan är dock anpassade för Re omkring 5-6 ohm. Halverad Re medför även halverad rekommenderad Bl.
Qts föe element som passar in på ovanstående ligger inom det intervall Circlomanen angivit.

Formeln för rekommenderad Bl blir således. Notera dock att detta endast är en rekomendation. Beroende på övriga T&S-parametrar kan mycket väl andra värden på Bl överensstämma med en fin simulering.
Bl bör som lägst vara (0.017 x SD + 7.2) x Re / 5.5
Bl bör som högst vara (0.021 x SD + 8.3) x Re / 5.5

Heter egentligen Lindblom nu och är dessutom branschoknuten...
Go to Top of Page

johan.björklund
Reportage-Harry -05 & -07, 100.000-klubben!

20859 Posts

Posted - 2010/06/02 :  09:10:03  Show Profile  Visit johan.björklund's Homepage Send johan.björklund a Private Message  Reply
Super!
Tack før svaret :o)

>musik förmedlingen<
Medlem av det Skånska välljuds sällskapet eoJEUD
Go to Top of Page

Mickel-mackel
RödaTråden vinnare

4935 Posts

Posted - 2010/06/02 :  09:20:49  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Jag har en hornrespfråga.
I hornresp ska man ange moving mass + air load Mmd.

I tillverkarnas datablad hittar man aldrig denna uppgift, utan Mms istället (utan air load).
Ska man lägga på en generell liten vikt baserad på konyta? eller vad kan ni annars tipsa om.
Go to Top of Page

EngelholmAudio
Member

8209 Posts

Posted - 2010/06/02 :  09:33:53  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Har ni några exempel där det inte blivit lyckat eller har ni bara exempel som gått bra?

Äger, driver och är engelholm audio (i Blekinge).
Egna produkter, Krell, ARC. Akustikkonsultation medelst Svanå's produkter.
Bara för att det går att hänga på väggen betyder det inte att den har bra akustiska egenskaper som främjar musikupplevelsen!
Go to Top of Page
Page: of 5 Previous Topic Topic Next Topic  
Next Page
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
HiFiForum.nu © HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners, Comments are property of their posters Go To Top Of Page
Denna sida genererades på 1 sekunder. Snitz Forums 2000