HFLS-1

Högtalaren med 2000 konstruktörer

Del 1


Introduktion

HFLS-1, HiFiForum LoudSpeaker 1, är ett projekt som bedrivs på forumsite'n www.hififorum.nu. HiFiForum.nu har i skrivande stund 2000 medlemmar. Projektet startade hösten 2002 på DIY-delen (do it yourself). Intresset var redan från början stort och förstatråden växte sig stor på kort tid.

HFLS-1 är tänkt som en icke kommersiell produkt. Det är endast tillåtet för privatpersoner att bygga för eget bruk. Läs mer om HFLS-1 copyright här.

Designmål för HFLS-1

För att man skall kunna argumentera kring för- och nackdelar kring potentiella lösningsförslag och komponenter är det viktigt att sätta upp mål med vad produkten, i detta fallet en högtalare, ämnas vara bra på, hur den skall hantera framtiden o.dyl.

Följande punkter kom fram vid en brainstorm med många medverkande medlemmar:

 • Lättbyggd låda
 • Bra kvalité
 • Volks-loutsprecher, pris från 3000 till 10'000kr på förslag
 • Olika syn på 2- eller 3-vägare, även om majoriteten verkar falla för (enkeltheten och priset med) 2-vägare
 • Önskemål om subwoofer
 • MT, MMT, MTM
 • Stegad baffel

Utifrån dessa kriterier samt en del diskussioner togs ett beslut på följande kriterier:

 • 2-vägs stativare
 • lättbyggd
 • < 3500kr för element+filter
 • möjlighet till utbyggnad med subwoofer

Prototyping

Med hjälp av en forummedlem, PAC, togs första testlådan fram. Testlådan gjordes opretentiös och funktionsduglig för frekvensmätningar, impedansmätningar, verifiering av lådvolym och frontbaffelns påverkan på frekvenssvaret.

Efter ett antal försök kunde en fraktskada konstateras varpå väntan på riktiga element följde. Danska tillverkaren DST hanterade situationen bra, professionellt och smidigt.

Vi kunde i testlådan konstatera att volymen var vettig och gav möjlighet till olika basavstämningar. Viktigast och svårast att fysiskt få plats med är ett tillräckligt långt basreflexrör som gör lådan underavstämd. Underavstämd karaktär kan vara att föredra om högtalarna skall stå mycket nära bakvägg eller i ett rum med allmänt hög basförstärkning.

Fortsatta tester av HFLS-1

I väntan på elementen togs en riktig högtalarlåda fram. Denna blev vackert fanerad i björk, 19mm MDF och rejält dämpad bl.a. med Bitumen. Observera fasningen av hålet. Måhända en suboptimering, men skall det göras rätt så skall det göras rätt.

Högtalarelementen är tänka att sättas med bult och islagsmutter.

Just nu

HFLS-1 är just nu under lyssings- och mätstadiet för att betämma ett filter. För detta finns det tillgång till en mängd mätdata. Ladda ner följande zipfil, och simulera själv! Mätdata zip.

Vill du vara med och bygga en HFLS-1 finns en ritning på lådan här. HFLS-1 ritning.

Frekvenssvar för Peerless/Vifa DX25 diskant:
Frekvenssvar för Vifa PL18:
Impedanssvar, röd kurva PL18, svart kurva DX25

HFLS-1

Just nu simuleras det för fullt, och vi får in många filterförslag.

Redan med de första förslagen till filter låter det mycket bra. Vi som har lyssnat hittills är imponerade över just anslagen och starten av tonerna, som låter mycket övertygande.

I artikel 2 blir vi pragmatiska; filter skall lödas, högtalarna skall mätas och provlyssnas.

I artikel 2 skall HFLS-1 motiveras och de ingående delarna och valda konstruktionslösningar skall beskrivas.Fortsättningen på projektet finns här:

Artikel 2, Ett bygge följs.

 

Referenser

Tråd 1
Tråd 2
Tråd 3

Extra tack till medlemmarna:
 • PAC för hjälp med lådor och några av mätningarna
 • Nagref för hjälp med de första ritningarna och Pix för slutversionen av ritningarna
 • alla som bidragit med filterförslag, konstruktiva förslag och glada tillrop
Uppdateringar av artikeln:
 • 20060128 Pix supersnygga ritning inlagd.
 • 20080502 Vifa DX25TG05-04 kompletteras med Peerless DX25TG05-04

 

 © Hififorum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners. All Rights Reserved