Av: Lenn Art Labs Datum: Maj 2006

Plats: Göteborg


Det tycks som om intresset för LP-skivan som signalkälla ökar. Allt fler trådar och frågor här på Hifi-forum handlar om skivspelare, pickuper, RIAA-korrigering eller försteg. Som vanligt är det många länkar i kedjan som ska fungera tillsammans innan återgivningen blir så god som man vill ha den. Införandet av skivspelare och försteg med RIAA-korrigering gör väl inte saken lättare, men erbjuder många intressanta utmaningar.

Det här är en artikel om tonarmens och nålmikrofonens inställning i det horisontella planet. Den påverkar nålens förmåga att följa skivans spår med så små vinkelfel som möjligt. Det finns andra viktiga inställningar att göra på en skivspelare, men jag väljer att begränsa mig till den horisontella inställningen.

Det jag skriver är styrt av mina personliga funderingar och erfarenheter, men baseras på publicerade arbeten. För den som vill läsa mera ger jag litteraturhänvisningar.

Jag skriver det här för att dela med mig av mina tankar kring inställning av tonarm och nålmikrofon - för vad de nu kan vara värda…

Trevlig läsning!

 

 Inledning

I litteraturen och på nätet finns ett antal beskrivningar av hur man ställer in och justerar sin tonarm för bästa resultat. Det tycks dock finnas några olika filosofier om hur det hela ska gå till, vilket kan vara ett tecken på att det inte är helt lätt.

Skivan graveras med en nål som hela tiden sitter vinkelrätt mot skivans radie (i tangentens riktning). Vid avspelning med en vanlig tonarm rör sig nålmikrofonen i en båge in mot skivans centrum. Därigenom kommer den (nästan) hela tiden att löpa i spåret med en vinkel som avviker från gravyrnålens. Detta vinkelfel ger upphov till mer eller mindre hörbar distorsion.

Så länge vi inte använder en tangentialarm, dvs. en tona
rm med nålmikrofon som under hela avspelningen är vinkelrät mot skivans radie, kommer vi alltid att ha ett vinkelfel – större eller mindre. Vinkelfelet varierar med avståndet från skivans centrum. Därför behöver tonarm och nålmikrofon ställas in så att vinkelfelen under avspelningen är acceptabelt små.

Det kan diskuteras vilka vinkelfel som är acceptabelt små. Den förste som gjorde en fullständig matematisk analys tycks ha varit H.G. Baerwald som skrev en artikel i ämnet redan 1941 [1]. För de flesta amatörer är kanske en geometrisk analys att skjuta över målet, men under senare hälften av 1900-talet har det skapats hjälpmedel baserade på några enkla principer.

Det finns dessvärre inte något universellt användbart verktyg med vilket man kan ställa in sin tonarm en gång för alla. En stor svårighet är att den optimala inställningen är individuell för varje kombination av tonarm, nålmikrofon och tonarmsmontering. Det krävs därför såväl kunskaper som tålamod och tid för att hitta den ”rätta” inställningen.

Flera författare har publicerat sin syn på den bästa inställningen. De har det gemensamt att skivspelarens geometri är och förblir densamma, men de har lite olika syn på vad som menas med den ”bästa” inställningen. Vi bör samtidigt tänka på att en tonarm som är inställd för bästa resultat på en 12” LP-skiva inte ger sitt bästa resultat på en 10” stenkaka eller en 7” singel-/EP-skiva. Det är precis som vanligt alltså - vi behöver göra val och kompromisser :-)

Den här artikeln syftar till att ge en praktisk hjälp som leder lite längre än de vanligaste artiklarna i ämnet. Det sker med hjälp av en optimering som minimerar det genomsnittliga vinkelfelet under avspelningen. För att underlätta arbetet har jag beräknat optimala mått på avstånd och vinklar. Syftet är att man ska kunna använda dessa mått direkt. Jag visar också med bilder mina förslag till hur man kan mäta dem rimligt noggrant.

Underlaget till artikeln är hämtat från John Seagrave’s artikelserie ”Minimizing Pickup Tracking Error” från 1956 [3]. Men jag ber alla att vänligen observera: jag hävdar på intet sätt att Seagrave’s beskrivning och filosofi är vare sig bättre eller sämre än någon annans. Men den har varit till stor hjälp för mig.

Det skulle vara väldigt roligt om några fler ville prova hur inställningar enligt den här modellen fungerar i praktiken. Jag ser fram emot att höra om vilka erfarenheter ni redan har eller kommer fram till. Ok?
 

 

 


 

Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9

 © HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners. All Rights Reserved